skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam o zberoch na našej škole

      I v tomto školskom roku pokračujeme v triedení odpadu. Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu.               A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšieacovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

 

Zbery v školskom roku 2019/2020:

 

● hliníkové nápojové plechovky,

● použitý olej,

● zber vrchnákov z plastových fliaš,

● zber papiera a kartónu,

● použitých batérií,

● drobného elektroodpadu,

● zber starých mobilov.

 

    Vrchnáky z plastových fliaš, použité batérie, drobný elektroodpad a staré mobily môžete priebežne nosiť do školy. Termín odovzdania hliníkových nápojových plechoviek, použitého oleja, papiera a kartónu vám bude dodatočne vždy oznámený.

 

Ďakujeme!                                      

 

Spracovala a zodpovedná: Mgr. Dana Moravcová