skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small
RSS
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2012/2013 
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2013/2014 
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2014/2015 
Akcia: Staň sa aj ty hrdinom
Akcia: Staň sa aj ty hrdinom (3)
Školský rok 2015/2016
Školský rok 2015/2016 
Výstava ovocia a zeleniny
Výstava ovocia a zeleniny (9)
Veľká chemická show
Veľká chemická show (6)
Environmentálny projekt ALINO
Environmentálny projekt ALINO (1)
Týždeň zdravej výživy 2016
Týždeň zdravej výživy 2016 (29)
Literárna exkurzia
Literárna exkurzia (8)
Plavecký výcvik 2016
Plavecký výcvik 2016 (1)
Technická olympiáda 2016
Technická olympiáda 2016 (7)
Plody jesene
Plody jesene (7)
Exkurzia do Domu sociálnych služieb Slniečko
Exkurzia do Domu sociálnych služieb Slniečko (3)
Svätomartinský lampiónový sprievod
Svätomartinský lampiónový sprievod (29)
Pasovanie druhákov za čitateľov školskej knižnice
Pasovanie druhákov za čitateľov školskej knižnice (33)
Exkurzia - Kysucké múzeum, Kysucká knižnica a Štátny archív v Čadci
Exkurzia - Kysucké múzeum, Kysucká knižnica a Štátny archív v Čadci (6)
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne (4)
7. ročník  česko – slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
7. ročník česko – slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY (16)
Vyhodnotenie prvého zberu hliníka
Vyhodnotenie prvého zberu hliníka (1)
Imatrikulácia prvákov v školskom roku 2016/2017
Imatrikulácia prvákov v školskom roku 2016/2017 (53)
Kŕmidlo pre vtáčiky
Kŕmidlo pre vtáčiky (27)
Ovocie
Ovocie (25)
Šikovníček - cesnačky
Šikovníček - cesnačky (5)
Šikovníček - starým rodičom
Šikovníček - starým rodičom (17)
Imatrikulácia prvákov
Imatrikulácia prvákov (18)
Mikuláš u nás v škole
Mikuláš u nás v škole (12)
Benefičný koncert
Benefičný koncert "PRE VANESKU" (3)
Vianoce v Kericu
Vianoce v Kericu (9)
Exkurzia - Viedeň
Exkurzia - Viedeň (6)
Beseda na tému trestno- právna zodpovednosť
Beseda na tému trestno- právna zodpovednosť (2)
Vianočná besiedka 2016
Vianočná besiedka 2016 (20)
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda v nemeckom jazyku (2)
Beseda - voda pre ozdravenie klímy
Beseda - voda pre ozdravenie klímy (2)
4.A - kŕmidlo pre vtáčiky
4.A - kŕmidlo pre vtáčiky (3)
4.A - detské knihy na vianočné prázdniny
4.A - detské knihy na vianočné prázdniny (6)
Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko šk.r.2016/17
Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko šk.r.2016/17 
Návšteva detí z materskej školy u žiakov prvého ročníka
Návšteva detí z materskej školy u žiakov prvého ročníka (13)
Vianočné betlehemy
Vianočné betlehemy (8)
Farma
Farma (12)
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2017
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2017 (24)
Lyžiarsky kurz 2017
Lyžiarsky kurz 2017 (6)
Fašiangový karneval
Fašiangový karneval (78)
Zavítal k nám pán biskup
Zavítal k nám pán biskup (4)
Divadielko
Divadielko (6)
Beseda žiakov 4. ročníka
Beseda žiakov 4. ročníka (6)
Beseda žiakov 4. ročníka
Beseda žiakov 4. ročníka 
Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 2017
Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 2017 (9)
Beseda s Andrejom Renčkom
Beseda s Andrejom Renčkom (4)
Triedy 1. A a 1. B navštívili obecnú knižnicu
Triedy 1. A a 1. B navštívili obecnú knižnicu (5)
Beseda o prečítanej knihe dňa 22. marca 2017
Beseda o prečítanej knihe dňa 22. marca 2017  (21)
Šikovníček - Predvianočné  tvorenie
Šikovníček - Predvianočné tvorenie (23)
Stretnutie prvákov s členkou policajného zboru
Stretnutie prvákov s členkou policajného zboru (5)
Deň vody 1.B
Deň vody 1.B (11)
Deň vody 2.A
Deň vody 2.A (3)
Deň vody 6.B
Deň vody 6.B (5)
Deň narcisov na našej škole
Deň narcisov na našej škole  (4)
Marec - Mesiac kníh
Marec - Mesiac kníh (6)
Šerikov okruh
Šerikov okruh (9)
Čitateľský maratón
Čitateľský maratón (28)
Druháci v MŠ
Druháci v MŠ (24)
Šikovníček - Kraslice
Šikovníček - Kraslice (4)
Šikovníček - Misky
Šikovníček - Misky (15)
Šikovníček - Pozdravy
Šikovníček - Pozdravy (8)
Šikovníček - Venčeky
Šikovníček - Venčeky (22)
Pozdravy pre seniorov
Pozdravy pre seniorov (4)
Šikovníček - Klauni
Šikovníček - Klauni (19)
Šikovníček - MDŽ
Šikovníček - MDŽ (6)
Šikovníček - MDŽ
Šikovníček - MDŽ (9)
Škola varenia
Škola varenia (9)
Rozprávková noc
Rozprávková noc (127)
Deň matiek 2017
Deň matiek 2017 (10)
Exkurzia - Osvienčim 2017
Exkurzia - Osvienčim 2017 (2)
Okresné kolo Slávik Slovenska 2017
Okresné kolo Slávik Slovenska 2017 (9)
Beseda  k 300-tému výročiu narodenia Márie Terézie.
Beseda k 300-tému výročiu narodenia Márie Terézie. (5)
Deň Zeme 2017
Deň Zeme 2017 (8)
Trinásta komnata
Trinásta komnata (1)
Literárna exkurzia Martin
Literárna exkurzia Martin (1)
Besedy s členkou policajného zboru
Besedy s členkou policajného zboru (3)
Interaktívna hra „Kráľovstvo včiel“
Interaktívna hra „Kráľovstvo včiel“ (9)
Škola v prírode
Škola v prírode (25)
Exkurzia - Kysucká hvezdáreň
Exkurzia - Kysucká hvezdáreň (5)
Celkové vyhodnotenie zberu hliníka v  školskom roku 2016/2017
Celkové vyhodnotenie zberu hliníka v školskom roku 2016/2017 (3)
Stromčeky šťastia šikovných siedmakov
Stromčeky šťastia šikovných siedmakov (1)
Výlet Terchová
Výlet Terchová (1)
Školský výlet prvákov
Školský výlet prvákov (15)
Deň detí v Košiciach
Deň detí v Košiciach  
Atletická liga
Atletická liga 
Atletická liga
Atletická liga (7)
Priateľský volejbalový zápas
Priateľský volejbalový zápas (5)
Okresné kolo - futbal staršie dievčatá
Okresné kolo - futbal staršie dievčatá (3)
Exkurzia po geologických Kysuciach
Exkurzia po geologických Kysuciach (4)
Deň detí v Košiciach
Deň detí v Košiciach  (3)
Prieskumnícky chodník
Prieskumnícky chodník (24)
Koniec šk. roka 2016/2017
Koniec šk. roka 2016/2017 (16)
Prváci zvládli abecedu
Prváci zvládli abecedu  (3)
Kyberšikana
Kyberšikana (2)
Začiatok školského roka
Začiatok školského roka  (12)
Výchovný koncert - Červené jabĺčko
Výchovný koncert - Červené jabĺčko (12)
Dvadsiateho druhého septembra kráča Európa pešo
Dvadsiateho druhého septembra kráča Európa pešo (1)
Beseda s pani Mgr. Vierkou Horeckou
Beseda s pani Mgr. Vierkou Horeckou (3)
Školská kuchynka
Školská kuchynka (28)
Dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko (27)
Exkurzia - Stredoveké mestá
Exkurzia - Stredoveké mestá 
Týždeň zdravej výživy 2017
Týždeň zdravej výživy 2017 
Olympiáda zo SJL
Olympiáda zo SJL (3)
Kysucká knižnica a Kysucké múzeum
Kysucká knižnica a Kysucké múzeum (27)
V zdravom tele, zdravý duch.
V zdravom tele, zdravý duch. (9)
Florbal 2017
Florbal 2017 (3)
Angličtina v praxi
Angličtina v praxi (1)
Letný biatlón
Letný biatlón (2)
Exkurzia - Stredoveké mestá
Exkurzia - Stredoveké mestá (26)
Lampiónový sprievod 2017
Lampiónový sprievod 2017 (12)
Imatrikulácia prvákov 2017
Imatrikulácia prvákov 2017 (11)
Tretí ročník vianočných tvorivých dielní
Tretí ročník vianočných tvorivých dielní (8)
1. kolo florbalového turnaja
1. kolo florbalového turnaja " Zober loptu nie drogy" (6)
Vianoce v Kericu 2018
Vianoce v Kericu 2018 (1)
Predškoláci v ZŠ
Predškoláci v ZŠ (8)
Všetkovedko 2018
Všetkovedko 2018 (4)
Rovesnícke vzdelávanie
Rovesnícke vzdelávanie (8)
Ilustrujem svoju obľúbenú knižku
Ilustrujem svoju obľúbenú knižku (5)
KARNEVAL
KARNEVAL  (70)
Exkurzia - Kysucká hvezdáreň
Exkurzia - Kysucká hvezdáreň (25)
Beseda s poľovníkom
Beseda s poľovníkom (16)
Pripomenuli sme si Svetový deň vody 2018
Pripomenuli sme si Svetový deň vody 2018  (3)
Obecná knižnica
Obecná knižnica (9)
Hasiči- súťaž
Hasiči- súťaž (8)
Štvrtáci v obecnej knižnici
Štvrtáci v obecnej knižnici (15)
Jarná výzdoba tried
Jarná výzdoba tried  (16)
Čítame predškolákom
Čítame predškolákom (7)
Prváci v školskej knižnici
Prváci v školskej knižnici (4)
Krajského kola vo florbale v projekte FLOORBALL SK LIGA nadácie TV JOJ
Krajského kola vo florbale v projekte FLOORBALL SK LIGA nadácie TV JOJ (3)
Deň Zeme 2018
Deň Zeme 2018 (12)
Žiaci našej školy na 51. ročníku Palárikovej Rakovej
Žiaci našej školy na 51. ročníku Palárikovej Rakovej (22)
Spoločne proti šikane
Spoločne proti šikane (17)
Deň narcisov 2018
Deň narcisov 2018 (2)
Okresné kolo Slávik Slovenska 2018
Okresné kolo Slávik Slovenska 2018 (6)
Rozprávková noc
Rozprávková noc (17)
Medzinárodný turnaj vo florbale
Medzinárodný turnaj vo florbale (3)
Oslávenie Dňa matiek
Oslávenie Dňa matiek (16)
Rozprávková škola v prírode Tramptária, hotel Baník
Rozprávková škola v prírode Tramptária, hotel Baník (53)
Koncoročný výlet prvákov
Koncoročný výlet prvákov (7)
Školský výlet druhákov
Školský výlet druhákov (12)
Svrčinovec v celoslovenskom finále vo florbale
Svrčinovec v celoslovenskom finále vo florbale (3)
Začiatok šk. roka 2018/2019
Začiatok šk. roka 2018/2019 (11)
Športový deň
Športový deň (8)
Beh pre zdravie
Beh pre zdravie (9)
Tretiaci na exkurzii v okresnom meste
Tretiaci na exkurzii v okresnom meste 
Týždeň zdravej výživy 2018 vyhodnotenie
Týždeň zdravej výživy 2018 vyhodnotenie (21)
Starký, starká, maminka, tatinko prečítaj mi rozprávku.
Starký, starká, maminka, tatinko prečítaj mi rozprávku. (6)
Euroweek
Euroweek (29)
Florbal žiačky
Florbal žiačky (1)
Príbeh hudby
Príbeh hudby (10)
Šk. rok 2017/2018
Šk. rok 2017/2018 
Svätomartinský lampiónový sprievod
Svätomartinský lampiónový sprievod (3)
Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov (8)
Florbalový turnaj v Terchovej
Florbalový turnaj v Terchovej 
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy (6)
Šikovníček
Šikovníček (16)
Vianočná besiedka 2018
Vianočná besiedka 2018 (20)
Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko šk. r. 2018/2019
Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko šk. r. 2018/2019 (3)
Aby sme gazdovať nezabudli
Aby sme gazdovať nezabudli (3)
Powered by Phoca Gallery