skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small
Zobr. počet 
Názov
TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA 2019
Zber hliníka a kuchynského oleja
Aby sme gazdovať nezabudli
Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko šk. r. 2018/2019
Oznam pre verejnosť-telocvičňa:
Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo
Ďalší ročník rodinného florbalového turnaja
Vianočná besiedka 2018
Florbal
Vyhodnotenie druhého zberu hliníka v školskom roku 2018/2019
Mesiac čistoty a poriadku v triedach 2018
Oznam o zbere hliníka a oleja - december 2018
Stretnutie žiakov 9. ročníka pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
Príbeh hudby
Pozvánka na otvorené hodiny
Svätomartinský lampiónový sprievod vo Svrčinovci
Starký, starká, maminka, tatinko prečítaj mi rozprávku.
EUROWEEK
Týždeň zdravej výživy 2018 vyhodnotenie
Tretiaci na exkurzii v okresnom meste
Každá kvapka sa počíta
Vyhodnotenie prvého zberu hliníka v školskom roku 2018/2019
Športová miniolympiáda pre I. stupeň
Beh pre zdravie
Environmentálny projekt ALINO a „Každá kvapka sa počíta“
Európsky týždeň športu v našej škole
Začiatok školského roka
Svrčinovec v celoslovenskom finále žiakov ZŠ vo florbale v Bratislave
Náš prvý spoločný výlet
Druhí na Slovensku
Rozprávková škola v prírode Tramptária, hotel Baník
Školský výlet druhákov
Vyhodnotenie štvrtého zberu hliníka
Rozprávková noc
OSLÁVILI SME DEŇ MATIEK
Okresné kolo Slávik Slovenska 2018
Exkurzia Osvienčim 2018
Exkurzia po geologických zaujímavostiach Kysúc 2018
Záhradkári v školskej záhradke
Deň narcisov 2018
„SPOLOČNE PROTI ŠIKANE!“
Žiaci našej školy na 51. ročníku Palárikovej Rakovej
Deň Zeme 2018
Krajského kola vo florbale v projekte FLOORBALL SK LIGA nadácie TV JOJ
Prváci v školskej knižnici
Čítame predškolákom
Jarná výzdoba tried – vyhodnotenie
Hasiči- súťaž
Návšteva žiakov druhého ročníka v Obecnej knižnici vo Svrčinovci
Pripomenuli sme si Svetový deň vody 2018
Plavecký výcvik 2018
BESEDA S POĽOVNÍKOM
Ilustrujem svoju obľúbenú knižku
EXKURZIA V KYSUCKEJ HVEZDÁRNI
Objavujeme čaro chémie 2018
Rovesnícke vzdelávanie
Predškoláci v ZŠ
TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA 2018
Zápis do 1.ročníka 2018
Vyhodnotenie tretieho zberu hliníka 2018
Valentínsky ples 2018
Vyhodnotenie školskej súťaže o „Najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu“.
Rodinný florbalový turnaj
Vianočné prianie 2018
Vianočné prázdniny
Vianočná Viedeň
Medzinárodné Vianoce v KERIC-U 2017
Preventívne aktivity
Mesiac čistoty a poriadku v triedach - vyhodnotenie2017
Skvelá správa pre školu
Tretí ročník vianočných tvorivých dielní
Imatrikulácia prvákov 2017
Domáce násilie - beseda
Exkurzia žiakov 8. ročníka
Angličtina v praxi
Svätomartinský lampiónový sprievod 2017
„V zdravom tele, zdravý duch.“
November - Mesiac čistoty a poriadku v triedach
Týždeň zdravej výživy 2017 vyhodnotenie
Exkurzia Stredoveké mestá
Olympiáda zo SJL
Kysucká knižnica
Vyhodnotenie prvého zberu hliníka v školskom roku 2017/2018
Týždeň zdravej výživy 2017
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Beseda s pani Mgr. Vierkou Horeckou
Recyklohry
Dvadsiateho druhého septembra kráča Európa pešo
Školská kuchynka
Výchovný koncert - Červené jabĺčko
Priateľský volejbalový zápas
Atletická liga
Prieskumnícky chodník
Školský výlet prvákov
Krásny výlet v Terchovej
Celkové vyhodnotenie zberu hliníka v školskom roku 2016/2017
Stromčeky šťastia šikovných siedmakov
Exkurzia - Kysucká hvezdáreň
Deň detí v Košiciach
Kyberšikana
Škola v prírode
Interaktívna hra „Kráľovstvo včiel“
Besedy s členkou policajného zboru
Trinásta komnata
Beseda k 300-tému výročiu narodenia Márie Terézie.
Okresné kolo Slávik Slovenska 2017
Deň zeme 2017
Exkurzia - Osvienčim 2017
Literárna exkurzia Martin
Deň matiek 2017
Škola varenia
Deň narcisov na našej škole 2017
Pripomenuli sme si Svetový deň vody
Stretnutie prvákov s členkou policajného zboru
Čitateľský maratón
Druháci v MŠ
Marec - Mesiac kníh
Vyhodnotenie tretieho zberu hliníka
Triedy 1. A a 1. B navštívili obecnú knižnicu
Beseda s Andrejom Renčkom
Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 2017
Beseda o prečítanej knihe dňa 22. marca 2017
Biblická olympiáda 2017
Divadielko
Beseda žiakov 4.ročníka
Beseda s príslušníkmi OS SR
Zavítal k nám pán biskup
Lyžiarsky kurz 2017
Krajské kolo Olympiády v Nemeckom jazyku
Valentínsky ples 2017
Návšteva detí z materskej školy u žiakov prvého ročníka
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Vyhodnotenie druhého zberu hliníka
Tvorba životného prostredia- návrh farmy
Objavujeme čaro chémie- súťaž 2017
Skvelé zelené video- súťaž
Literárna súťaž - Šaliansky Maťko
Príprava na chladné dni
4.A - kŕmidlo pre vtáčiky
4.A - detské knihy na vianočné prázdniny
Beseda - voda pre ozdravenie klímy
Olympiáda v nemeckom jazyku
Beseda na tému trestno - právna zodpovednosť
Medzinárodné Vianoce v KERIC-u
Benefičný koncert "PRE VANESKU"
Mikuláš aj u nás v škole
Mesiac čistoty a poriadku v triedach - vyhodnotenie
Imatrikulácia prvákov v školskom roku 2016/2017
Vyhodnotenie prvého zberu hliníka
7. ročník česko – slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Exkurzia - Třinecké železárny
Pasovanie druhákov za čitateľov školskej knižnice
Exkurzia - Kysucké múzeum, Kysucká knižnica a Štátny archív v Čadci
Vianočné tvorivé dielne II.ročník
Exkurzia do Domu sociálnych služieb Slniečko
Tvorivé dielne
Technická olympiáda 2016
Mesiac čistoty a poriadku v triedach 2016
Literárna exkurzia šiestakov na Oravu
Súťaž v aranžovaní
Exkurzia v Kysuckej knižnici v Čadci
Vyhodnotenie Týždňa zdravej výživy 2016
Týždeň zdravej výživy 2016 - zhodnotenie
Environmentálny projekt ALINO
Environmentálny projekt „Každá kvapka sa počíta“
Oznam o výskyte pedikulózy
Plavecký výcvik 2016
VEĽKÁ CHEMICKÁ SHOW
Týždeň zdravej výživy 2016
Výstava ovocia a zeleniny
Akcia: Staň sa aj ty hrdinom
Oznam pre žiakov základnej školy a verejnosť
Poľovnícka výstava
Školský výlet štvrtákov
Štvrtáci na dopravnom ihrisku
Športový deň 2016
Prehliadka Kysuckých mažoretiek
Exkurzia Osvienčim 2016
Návšteva dopravného ihriska
Volebný poriadok
Dobšinského noc
Deň matiek vo Svrčinovci
EUROWEEK s Kericom vo Svrčinovci
Exkurzia po Kysuciach
Exkurzia Terchová
Štvrtáci v Kysuckej knižnici v Čadci
Návšteva hodnotiacej komisie zo Zelenej školy
Exkurzia po pamiatkach UNESCO
Deň zeme I. stupeň
Volejbalový turnaj
Štvrtáci navštívili Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Deň narcisov na našej škole
Exkurzia - Kysucká knižnica
Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
Noc s Andersenom v ŠKD
Oznam - zápis do 1. ročníka
Svetový deň vody
Školská knižnica
Návšteva prvákov v MŠ
Beseda druhých ročníkov s pani policajtkou
Ilustrátor Jaroslav Cita – návšteva výstavky v MŠ (2.A, 2.B)
Návšteva u pani starostky na Obecnom úrade
Oznam pre verejnosť
Otvorená hodina pre predškolákov
Objavujeme čaro chémie- súťaž
Lyžiarsky kurz
Karneval na našej základnej škole
Výnimočný deň v 4. B triede
Vianočné tvorivé dielne
Návšteva múzea a archívu v Čadci
Vyhodnotenie čistoty v triedach
Lampiónový sprievod 2015
Imatrikulácia prvákov 2015
Štvrtáci na plaveckom výcviku
Rozvrh na „Týždeň zdravej výživy“
Koncert „Doktor zdravie“
Mini-olympiáda na našej škole
Oslavy 80. výročia našej Základnej školy vo Svrčinovci
Oznam - základná umelecká škola 04.09.2015
Školský výlet štvrtákov v „Rozprávkovom Bojnickom zámku“
Deň detí
Čítanie pre predškolákov
Žiaci 4.A, 4.B na dopravnom ihrisku v Čadci
Školská záhradka nás stále potrebuje
Školský výlet tretiakov
Exkurzia Osvienčim
Beseda o prevencii domáceho násilia
Ôsmaci na úrade práce
Tretiaci sa „popasovali“ s dopravnými značkami
Výtvarné práce pre našu obecnú knižnicu
Deň matiek - darček
Exkurzia do NR SR v Bratislave
Prírodovedná exkurzia v Kysuckej hvezdárni v KNM
Článok v časopise Dnešná škola – človek a príroda
Exkurzia po geologických zaujímavostiach Kysúc2015
Karneval 2015
Druháci v knižnici
Tretiaci v obecnej knižnici
Návrh farmy
Výchovný koncert
Vianočné prianie
Angličtina hrou
Správa z exkurzie
Imatrikulácia prvákov
Tretiaci v knižnici
Vyhodnotenie týždňa zdravej výživy 2014
Týždeň zdravej výživy je za nami...
Exkurzia v Čadci
Týždeň zdravej výživy 2014
Školská záhradka
Závery inšpekcií
Zbierame staré batérie - Recyklohry
Beseda-„Čas premien“ a „Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu“
Beseda o mineráloch
Veľkonočné drôtkovanie
Výlet Tatry
Výlet 2. ročníka 2014
Osvienčim 2014
Jarná výstava -vyhodnotenie
Deň matiek 2014
Rozprávkami vráťme život umierajúcemu stromu
Exkurzia 6. a 7. roč.
Exkurzia 8. roč.
Chemická učebňa
Hvezdáreň v KNM
Jarná výstava
Karneval 2014
Technická olympiáda
Súťaž Expert
Vianočná akadémia
Daruj knihu
Zavítal k nám Mikuláš
Mesiac čistoty a poriadku v triedach
Imatrikulácia prváčikov
Exkurzia - Kysucké múzeum
Lampiónový sprievod
Exkurzia v železiarňach
Slovensko bez drog
Vyhodnotenie Týždňa zdravej výživy
Týždeň zdravej výživy
Exkurzia Malá Fatra
Piatok bez áut pred školou
Deň bez áut
Talentmánia
Medzinárodný deň detí
Exkurzia Kysuce
Vtáčie búdky
Deň matiek
46. PALÁRIKOVA RAKOVÁ
Ekofond
Tvorba životného prostredia - 6.roč.
Projekt "Energia a ekológia v našej dedine"
Karnevalové masky ožili v telocvični
Prváci u pána starostu
Karneval 2013
Návšteva detí z MŠ v 1.B triede
Vianočná besiedka
Pomocný aniel
RECYKLOHRY
Svätomartinský lampiónový sprievod
HVEZDÁREŇ
Imatrikulácia prvákov ZŠ Svrčinovec
Exkurzia Bratislava - Modra
Exkurzia - farma UNICON Raková
Čestné uznanie pre Samuela Cypricha
Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
Deň detí
Stromy a vtáčiky
Olympijský deň detí
Exkurzia po geologických zaujímavostiach Kysúc
Exkurzia - Osvienčin
Exkurzia Modra a Bratislava
Hokej
Tvorba životného prostredia
Deň matiek
Deň Zeme
Kultúrno - vzdelávacie predstavenie
Lyžiarsky výcvik
Vyhodnotenie zberu papiera
Vianočná besiedka
Európsky týždeň boja proti drogám
Deň boja proti fajčeniu
Plavecký výcvik
Týždeň zdravej výživy
Výchovný koncert
Výstava ovocia a zeleniny
Deň astronómie
Kysucký Pohár
LESY DEŤOM
DEŇ ZEME