skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small
Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Oznámenie o vydávaní potvrdenia o návšteve školy Napísal: Mgr. Čimborová 25
Pomôcky pre budúcich prvákov Napísal: Mgr. Čimborová 47
Organizácia a podmienky prevádzky Základnej školy Svrčinovec 336 do konca šk. roku 2019/2020 Napísal: Mgr. Čimborová 531
Hodnotiace portfólio Napísal: Mgr. Čimborová 123
Oznam Napísal: Mgr. Čimborová 75
Deň Zeme aj napriek pandémii Napísal: Mgr. Čimborová 138
OZNAM – HODNOTENIE ŽIAKOV Napísal: Mgr. Čimborová 197
Oznam – zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 Napísal: Mgr. Čimborová 215
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA Napísal: Mgr. Čimborová 286
OZNAM Napísal: Mgr. Čimborová 189