skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Týždeň zdravej výživy 2019 vyhodnotenie

     Týždeň od 14. do 18. októbra 2019 bol na našej škole venovaný zdraviu, pohybu, zvýšili sme konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Prebehol Týždeň zdravej výživy. Vymieňali sme si prinesené jablká, konzumovali mlieko a mliečne výrobky, pripravili bylinkové čaje. „Bojovali“ sme proti stresu rozprávaním vtipov, medzi triedami prebehli vzájomné zápasy v loptových hrách a jeden deň sme sa rozhodli stráviť bez sladkostí.

     Naša škola sa zapojila i do VII. ročníka týždňa Hovorme o jedle.

     Mladší i starší žiaci „maľovali chutne“ a vytvorili pekné výtvarné práce. Vybrali sme najkrajšie  a zaslali do súťaže.

     Do aktivity „Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny“ sa žiaci II. stupňa zapojili literárnymi prácami, najlepšie sa zaradili do súťaže. Deti zaujala i fotografická súťaž Očami gurmána.

     Zaujímavou bola i aktivita „Hovorme o jedle“. Žiaci a učitelia si pripravili a zrealizovali k vyhlásenej dennej téme aktivity (Nezabúdaj na raňajky, Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov, Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, Zdravý tanier, Jedz a hýb sa). Z aktivity zhotovili metodický list, prezentáciu s fotodokumentáciou, ktorá bola podmienkou zaradenia do súťaže.

    

   Počas týždňa sme monitorovali i počet žiakov oblečených v danej dennej farbe a chceli sme zistiť, koľko žiakov chýba v tomto týždni, prebehla súťaž o „Najzdravšiu triedu“. Výsledky sú uvedené v tabuľkách.

 

Spracovala: Mgr. Dana Moravcová

 

 Vyhodnotenie súťaže o „Najzdravšiu triedu“ od 14. – 18. 10. 2019

 

Trieda

Počet  žiakov v triede (chýbajúci žiaci)

Poradie

1. A          5 dni

           13 (5)

4. miesto

1. B          5 dni

           13 (3)

2. miesto

2. A          5 dni

           18 (4)

3. miesto

3. A          5 dni

           14 (2)

1. miesto

3. B          5 dni

           14 (6)

5. miesto

4. A          5 dni

           16 (2)

1. miesto

4. B          5 dni

           16 (3)

2. miesto

 

 

 

 

 

 

Trieda

Počet žiakov v triede (chýbajúci žiaci)

Poradie

 5. A            5 dni

            17 (3)

1. miesto

 5. B            5 dni

            17 (3)

1. miesto

 6. A            5 dni

            26 (4)

2. miesto

 7. A            5 dni

            30 (18)

4. miesto

 8. A            5 dni

            30 (3)

1. miesto

 9. A            4 dni

            16 (4)

2. miesto

 9. B            4 dni

            16 (6)

3. miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorovanie oblečenia podľa zadanej dennej farby

 

Trieda

Počet žiakov oblečených v zadanej farbe z celkového počtu žiakov v triede za týždeň

Poradie

1. A         5 dni

60/65

3. miesto

1. B         5 dni

61/65

2. miesto

2. A         5 dni

79/90

5. miesto

3. A         5 dni

65/70

3. miesto

3. B         5 dni

64/70

4. miesto

4. A        5 dni

78/80

1. miesto

4. B         5 dni

76/80

2. miesto

 

 

 

 

Trieda

Počet žiakov oblečených v zadanej farbe  z celkového počtu žiakov v triede za týždeň

Poradie

5. A        5 dni

82/85

1. miesto

5. B        5 dni

82/85

1. miesto

6. A       5 dni

99/130

2. miesto

7. A       5 dni

114/150

4. miesto

8. A       5 dni

101/150

6. miesto

9. A       4 dni

32/64

3. miesto

9. B       4 dni

19/64

5. miesto