skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Mesiac čistoty a poriadku v triedach - vyhodnotenie

     Mesiac november 2019 bol zameraný na poriadok a čistotu v triedach. Celý mesiac určení žiaci  kontrolovali čistotu a poriadok po skončení vyučovania. Náhodnú kontrolu uskutočnili celkom deväťkrát.

     Kontrolná skupina  sledovala odpadky okolo koša, papiere v laviciach a na podlahe, zle uložené lavice, nedostatočne zotretú tabuľu, či je v triede škatuľa na papier. Trieda 9. A po zistení, že sa kontroluje škatuľa na odpadový papier, si ju hneď zabezpečili.  

10 bol plný počet bodov za každú monitorovanú položku.

    Víťazom  gratulujeme a veríme, že poriadok si žiaci budú udržiavať i vtedy, keď kontola prebiehať nebude.

 

     Výsledky v tabuľke sú dôkazom toho, že žiaci na prvom stupni si poriadok v triedach udržujú pravidelne, starší žiaci by si mali zobrať z ich prístupu k poriadku a čistote príklad. Podľa získaných bodov v jednotlivých kontrolovaných položkách je zreteľné, ako si deti zanechávajú svoje pracovné miesto  v poriadku po skončení vyučovania.

Trieda  

Odpadky okolo koša

Papiere v triede

Uložené lavice

Zotretá tabuľa

Škatuľa na papier

Body spolu

Poradie

1. A

  90

  90

   90

  90

  90

 450

   1.

1. B

  90

  90

   90

  90

  90

 450

   1.

2. A

  90

  90

   90

  90

  90

 450

   1.

 

 

 

 

 

 

 

  

3. A

  90

  90

  90

  90

  90

 450

   1.

3. B

  90

  90

  90

  90

  90

 450

   1.

4. A

  90

  89

  90

  82

  90

 441

   2.

4. B

  90

  90

  90

  90

  90

 450

   1.

5. A

  90

  90

  89

  90

  90

 449

   1.

5. B

  89

  88

  87

  88

  90

 442

   3.

6. A

  89

  79

  87

  77

  90

 422

   6.

 

 

 

 

 

 

 

  

7. A

  90

  86

  87

  90

  90

 443

   2.

 

 

 

 

 

 

 

  

8. A

  89

  81

  85

  86

  90

 431

   4.

 

 

 

 

 

 

 

  

9. A

  86

  81

  90

  77

  90

 424

   5.

9. B

  81

  72

  87

  67

  90

 397

   7.

 Spracovala: Mgr. Dana Moravcová