skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

PASOVANIE PRVÁKOV

Dňa 28.11.2019 sa v telocvični uskutočnilo pasovanie prvákov. Je to pekná tradícia, ktorá sa opakuje každý rok, kedy sú prváci pasovaní za školákov. Žiaci deviateho ročníka pod vedením pani učiteľky Čimborovej si pripravili veľmi pekné aktivity.

Po privítaní pani riaditeľky, pani zástupkyne, tr. učiteliek, rodičov, starých rodičov a hlavne prvákov,  zatancovali deti zo ŠK Slniečko. Šašo, kráľovná a kráľ preverili vedomosti a šikovnosť našich prvákov.

Po zložení prváckeho sľubu ich kráľ ceruzkou pasoval za školákov,  kráľovná im dala korunku a šašo darčeky. Po vstupe do nášho Kráľovstva vedomostí si prváci zaspievali Prvácku hymnu, odfotili sa s kráľom a kráľovnou. Na  záver si deti s rodičmi zasúťažili a spolu s kráľovnou, kráľom, šašom Jašom zatancovali.

Týmto sa chceme poďakovať deviatakom za program, ktorý bol nielen pre deti, ale aj pre rodičov zábavný.

Prváčikom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v Kráľovstve vedomostí.

Mgr. Behúňová, Mgr. A. Kullová