skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Zoznam učiteľov

 

Pedagogickí zamestnanci

-    riaditeľka školy: Mgr. Miroslava Pišteková

-    zást. riad. školy : Mgr. Milada Žiaková

-    výchovná poradkyňa: Ing. Milada  Antonínová

-    triedni učitelia:

1.A  Mgr.  Emília Behúňová

1.B  Mgr.  Anna  Kullová

2.A  Mgr. Jarmila Kupková

3.A  Mgr. Jana Šromovská

3.B  Mgr. Silvia Balajková

4.A  Mgr. Veronika Belešová

4.B  Mgr.  Dana  Moravcová

5.A  Mgr.  Monika Fiedor

5.B  Mgr. Ján Ligač

6.A  Mgr. Lenka Pišteková

7.A Mgr. Monika Strýčková 

8.A  Mgr. Anna Čimborová

9.A  Ing. Renáta Šplháková 

9.B  RNDr. Ján Slivka

 

-   netriedni učitelia:

Ing. Milada Antonínová

Mgr., Ing. Margaréta Prašilová

Mgr. Erika Gomolová

Mgr. Martina Kullová

ŠKD - vychovávateľky:

Mgr. Alena Varmusová

Marta Kolláriková

-   vyučujúci NBV:

Mgr. Radovan Čulák – farár

-   špeciálny pedagóg:

Mgr. Monika Fiedor