skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

X. ROČNÍK ČESKO – SLOVENSKÉHO PROJEKTU „ ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY“

Téma:  LIST ZA LISTOM  -  BAVÍ  MA ČÍTAŤ

 Žiaci môžu vyrábať záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a pomocou

ľubovoľnej techniky (napr. maľovanie, kreslenie, háčkovanie, drôtovanie, koláž) na

určenú tému  List za listom – baví ma čítať.

Tento rok nám bola pridelená ZŠ s MŠ Trstín

 Záložky je potrebné odovzdať do 21.10. 2019 pani učiteľke Behúňovej do 1.A triedy.

             Želám Vám veľa tvorivých nápadov!

Mgr. E. Behúňová