skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Aj tento školský rok sa 29. 1. 2020 na našej škole / v 5.A triede /  uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín – školské kolo v prednese poézie a prózy.

Porota, zložená z pedagógov / ZRŠ Mgr. L. Pišteková, vedúca PK SJL,  Mgr. J.Kupková, vedúca MZ, Mgr. Gomolová E., Mgr. Šromovská J. , Mgr. Behúňová E. / si pozorne vypočula všetky ukážky. Víťazi  v jednotlivých kategóriách  budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole HK .

Výsledky:

V I. kategórii : POÉZIA :                           

1.miesto:  Ďuráková K.,  3.A                 

2.miesto: Stenchláková Z., 3.A                                   

3.miesto: Bednáriková R., 2.A               

 

V II. kategórii: POÉZIA:   

1.miesto:  neudelené   

2.miesto: Pecková S., 5.A 

3.miesto: Šromovský S.,5.A         

 

V III. kategórii: POÉZIA:

1.miesto: Zvercová V., 9.A

2.miesto: Vojkuvka A., 8.A

3.miesto:     -----

 

 V I. kategórii : PRÓZA:                                                                                                                    

1.miesto: Fiedor S., 4.A                                                                                          

2.miesto: Váleková V., 4.A                                                                                      

3.miesto: Urbanová B.,2.A                                                                                     

 

V III. kategórii: PRÓZA:  

1.miesto: Kubištová P., 7.A

2.miesto: Kucharčíková J., 8.A 

3.miesto:           ------                              

 

Mgr. Žiaková