skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Aby sme gazdovať nezabudli

Pracovníci OZ Chováme doma pre nás dňa 6.2.2019 pripravili zaujímavú besedu na tému „Aby sme gazdovať nezabudli“. Bolo milým prekvapením ako žiakov téma nadchla. Pán Staňo oboznámil žiakov s rôznymi plemenami domácich zvierat. Zdôraznil dôležitosť domáceho chovu zvierat z hľadiska správnej výživy. Členom tohto združenia je aj pán Hazi, bývalý bača, ktorý porozprával svoje skúsenosti a rôzne zážitky. Pán Stráňava vyslovil myšlienku vzájomnej spolupráce združenia chovateľov a našej školy prostredníctvom mimoškolskej činnosti. Ak by bol záujem, žiaci by mohli navštevovať chovateľský krúžok. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. M. Kullová