skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Výsledky celoslovenského testovania

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 

Testovanie 9-2019

Základné údaje        MAT               SJL      
Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 43 43
Priemerný počet bodov školy: 21,4 19,2 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 71,2% 64,1 
Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,9 18,7 
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR(národný priemer):         63,1% 62,3 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: + 8,1% +1,8%