skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Úvodná stránka

Schválenie Environmentálneho akčného plánu školy (EAP)

Tretím krokom v plnení programu Zelenej školy je tvorba EAP školy pre nové dvojročné certifikačné obdobie, v ktorom sa zameriavame na oblasť odpady. EAP je nástrojom na našej ceste k viditeľným zmenám na našej škole v tejto oblasti. Členovia Kolégia ZŠ navrhovali a schvaľovali, ktoré konkrétne aktivity zahrnie do plánu, také ktoré sú blízke záujmom detí a ktoré vedia s našou pomocou dosiahnuť.

     EAP školy nám regionálna koordinátorka po konzultácii 22. 01. 2015 schválila.

Kto by nám mohol z radov rodičov a detí s plnením aktivít pomôcť, obráťte sa na členov Kolégia Zelenej školy.

 

Spracovala: Mgr. D. Moravcová