skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

November - Mesiac čistoty a poriadku v triedach

Milí učitelia a žiaci,

 

    aby sme sa cítili vo svojej triede príjemne, je nutné si ju udržiavať v poriadku a čistote. Mesiac november bude zameraný na poriadok a čistotu v triedach.  Vyhodnotenie tejto aktivity prebehne na konci sledovaného obdobia. 

Kontrolovať triedy začneme od  pondelka 08.  11.  2021.

Čistotu a poriadok budeme monitorovať do 30. 11. 2021.

  

     Kontrolná skupina bude sledovať odpadky okolo koša, papiere v laviciach a na podlahe, zle uložené lavice, nedostatočne zotretú tabuľu a  či je v triede škatuľa na papier.

Komu chýba v triede škatuľa na papier, máte ešte čas si ju zabezpečiť.

10 bude plný počet bodov pri každej novej  kontrole za každú monitorovanú položku.

 

     Všetkým triedam  želáme veľa nazbieraných bodov.

 

Spracovala: Mgr. Dana Moravcová