skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Recyklohry

Cesta mobilu bol názov novej kreatívnej a geografickej úlohy s rovesníckym vyučovaním v rámci projektu Recyklohry.

     Zamysleli ste sa, čo predchádza našej radosti z nového mobilu? Proces výroby mobilného telefónu je škodlivý pre životné prostredie, na jeho výrobu sa spotrebuje veľké množstvo energie. Vedeli ste, že sa musí vyťažiť veľké množstvo nerastov a minerálov, ktoré mobil obsahuje? Jednému z takýchto nerastov – koltanu sa hovorí aj krvavý nerast.

     A čo môžeme urobiť my? Odovzdaním mobilu do zberného boxu sa postaráme o jeho nový životný cyklus. Taktiež sa môžeme rozhodnúť pre dobrovoľnú skromnosť a nevymieňať ešte funkčný mobil za nový model, len pre zopár dizajnových vylepšení.

     Pri plnení zadaných úloh sme našli aj odpovede na predchádzajúce otázky. Žiaci 2. B triedy si vyrobili domáci telefón z téglikov od jogurtov a vyskúšali si jeho fungovanie. Aj plnenie druhej úlohy bolo pre nás zážitkom. Zahrali sme sa hru, v ktorej sme sa na chvíľu dorozumievali len ako zvieratká, bez mobilu. Vytvorili sme si k tomu masky na tvár. Dorozumievanie sa bez slov a technológií bolo zábavné.

     Žiak z 9. B Radoslav Cyprich doplnil do textu názvy štátov. To už bola úloha pre žiakov

2. stupňa - Výrobné a dopravné cesty mobilného telefónu. Mapa ho zaviedla k správnym odpovediam, so vzdialenosťami medzi jednotlivými krajinami mu pomohol internet.  Žiaci

zo spomínanej  triedy s pani učiteľkou Mgr. Martinkou Kullovou vyhľadali na internete informácie o ťažbe krvavých nerastov, ktoré sa používajú do mobilných telefónov. Pripravili si z nich plagát  a informovali o svojich zisteniach svojich spolužiakov.

     Zároveň prebiehala zberová súťaž SMS – Starý Mobil Sem! Podarilo sa nám vyzbierať

250 ks mobilov. S mobilmi sme odovzdali i použité batérie a drobný elektroodpad.  So zberom elektrozariadenia nám pomohlo i občianske združenie Pre zdravšie Kysuce.

     V rámci projektu Recyklohry škola získava body. Body získané za zber a plnenie vyhlásených úloh s odpadovou problematikou si môžeme vymeniť za odmeny.

 

     Spracovala: Mgr. Dana Moravcová