skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Výchovný koncert Očová, Očová

Očová, Očová...
bol názov výchovného koncertu zameraného na oboznámenie sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi. Predstavenie prebiehalo formou rozhovoru medzi hudobníkom, zberateľom ľudových piesní Antonom Budinským a deťmi.
Pán Budinský predviedol i originálne ukážky hier na archaické hudobné nástroje: fujare, píšťale, handrárskej píšťalke, gajdoch, drumbli, okarine, Panovej flaute, citare, heligónke – harmonike, pastierskom biči, krumhorne, cimbale.
Hoci bol pán Budinský v „najlepších rokoch“, upútal nás svojím prejavom a výkonom. Zapojil do svojho vystúpenia ako deti, tak i pedagógov. Tento program je prínosom (pomôckou) pre hodiny hudobnej výchovy. Odchádzali sme pozitívne naladení, obohatení o netradičný kultúrny zážitok.


Spracovala: Mgr. Dana Moravcová, Mgr.E. Behúňová