skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Hráme sa s rozprávkou Janko Hraško

Žiaci druhého ročníka na začiatku hodiny riešili hádanku o hrášku, zopakovali si vedomosti o rozprávke (čo je to rozprávka, aké má znaky. Text rozprávky začala čítať školská knihovníčka . Do čítania boli zapojené aj všetky deti. Po každej časti mali otázky na porozumenie textu. V závere si vypracovali PL a nakreslili ilustráciu k rozprávke.

Mgr. Behúňová