skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznámenie – riaditeľské voľno

     Riaditeľ ZŠ Svrčinovec 336, Svrčinovec  podľa  § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  na základných   školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách,  na praktických školách,   na odborných učilištiach a  na jazykových školách informuje  v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších   predpisov, o udelení  riaditeľského voľna na  deň  24.03.2023 z organizačných dôvodov pri príležitosti Dňa učiteľov.

     Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

     

     Mgr. Ján Ligač 

 riaditeľ ZŠ Svrčinovec