skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Pokyny na odhlasovanie stravy

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy   deň vopred do 14:00. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka najneskôr do 6.30 hod. telefonicky/SMS  na t. č. :  0903 907 389 alebo osobne v kancelárii ŠJ.

 V pondelky odhlasujeme od 06:00 do 06:30 hod.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ŠJ pri ZŠ Svrčinovec