skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Dňa 24.októbra 2022 bol medzinárodný deň školských knižníc, počas ktorého deti vstúpili do sveta fantázie a vedomostí našej školskej knižnice.

Prváčikov na prvej hodine čakalo v triede prekvapenie v podobe rozprávky Medovníkový domček. Pani učiteľka Behúňová sa prezliekla za ježibabu. V triede pripravila pre deti medovníkový domček s medovníčkami, na ktorých si deti po splnení úloh za odmenu mohli pochutnať. Žiaci piateho ročníka im  túto rozprávku prečítali a rozdali im vlastnoručne vyrobené  rozprávkové záložky do Šlabikára a omaľovánku.

Žiaci druhého ročníka plnili kráľovské úlohy. Po ich splnení boli  slávnostne pasovaní za čitateľov školskej knižnice.

Pani Ščuryová z vydavateľstva MAGMA darovala deťom knihy Javornícke rozprávky.

Tretiaci si pripravili plagát „Huby na Kysuciach“, deviataci „Rastlinstvo Kysúc“ a „Živočíchy na  Kysuciach“ , ôsmaci prezentovali slovenských spisovateľov v našej knižnici a hádanky pre druhákov, štvrtáci navrhli obal svojej obľúbenej knihy, žiaci druhého stupňa si pripravili pre druhákov na pasovanie záložky do knihy.

 

Popoludnie bolo venované deťom z ŠKD s rozprávkovými hádankami a omaľovánkami.

 

Školská knihovníčka Mgr. Behúňová