skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam 1. stupeň

NÁSTUP ŽIAKOV 1. STUPŇA DO ŠKOLY OD 13.DECEMBRA 2021

 

 

 

Vážení rodičia!

 

Pri prezenčnej forme vzdelávania žiakov 1. stupňa v ZŠ Svrčinovec od 13. decembra 2021 a pri povolenej prevádzke sa budeme riadiť podľa:

·        „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR , manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

·       platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

·       celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

 

Prezenčné vzdelávanie v Základnej  škole, Svrčinovec 336  bude od 13.decembra 2021 prebiehať  len pre žiakov 1. stupňa.

 

Žiaci 2. stupňa budú  pokračovať v dištančnom vzdelávaní do 17.12.2021.

 

Pre všetky deti začínajú od 20. decembra 2021 do 07. januára 2022 vianočné prázdniny.

 

Nástup žiakov do školy po vianočných prázdninách – 10. január 2022/pondelok/.

 

 

Pred  nástupom dieťaťa do školy je potrebné odoslať cez edupage  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

STRAVOVANIE

·       Všetky prihlásené deti budú mať obed zabezpečený.