skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Bábkové divadlo Lienka

Dňa 12. novembra 2021 do našej školy zavítalo Bábkové divadlo Lienka, ktoré si pre našich žiakov pripravilo predstavenie " Kocúr v čižmách."  Po predstavení mali žiaci možnosť oboznámiť sa s prácou bábkoherca, mohli si vyskúšať, aké to je, dať bábke život - pohybovať ňou. Dozvedeli sa aj mnoho informácií zo zákulisia bábkového divadla. V mene našich žiakov za tento zaujímavý a pekný zážitok ďakujeme.Majchráková, Strýčková, Šteinigerová.