skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Obecná samospráva

V rámci predmetu občianska náuka sme so žiakmi 6.ročníka navštívili obecný úrad. Našim cieľom bolo  zistiť ako funguje samospráva, aké referáty sa nachádzajú na obecnom úrade a aké potreby občanov riešia.  Žiaci s pani starostkou R. Majchrákovou diskutovali o práci starostu ako aj o fungovaní obecného zastupiteľstva. Navštívili sme tiež obecnú knižnicu a pozreli sme si  výstavu , ktorú nainštaloval MVDr. Andrej Renčko.

Monika Strýčková