skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Environmentálne rovesnícke vzdelávanie

Naši šikovní siedmaci spracovali environmentálne projekty na tému odpadov. Zamerali sa na plasty, tetrapaky, komunálny odpad, použitý kuchynský olej, batérie, sklo, kovy, elektroodpad a papier. Jednotlivé komodity charakterizovali, poukázali na správne triedenie a dôležitosť recyklácie. Zamerali sa aj na vplyv odpadov na životné prostredie. Na záver dostali druháci úlohu, správne roztriediť pripravenú vzorku odpadov. Nebolo to vôbec jednoduché, pretože mnohé obaly sa skladali aj z troch rôznych materiálov. Nakoniec to za pomoci siedmakov zvládli. Veríme, že toto rovesnícke vzdelávanie malo význam nielen pre malých druhákov, ale aj pre samotných siedmakov.

Mgr. Martina Kullová