skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam - Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy vo Svrčinovci  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   žiakom

 

                        udeľuje  na deň  09.02. 2024 /piatok / riaditeľské voľno

                z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov a pedagógov a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.  Všetci žiaci budú z obeda odhlásení.

 

Žiaci do školy nastúpia v pondelok 12. 02. 2024.

                                                                                                                              

 Mgr. Ligač Ján, riaditeľ  školy