skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Chemická olympiáda

Okresného kola chemickej olympiády sa zúčastnila Emka Štrbová z 9.A a stala sa jeho úspešnou riešiteľkou. Okresnému kolu predchádzalo domáce a školské kolo, kde si Emka musela rozšíriť teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti pri práci v chemickom laboratóriu. Získané vedomosti a skúsenosti v oblasti chémie využije ďalej pri štúdiu na gymnáziu. Za dosiahnutý úspech Emke blahoželáme!

Mgr. M. Kullová