Úvodná stránka

Schválenie Environmentálneho akčného plánu školy (EAP)

Tretím krokom v plnení programu Zelenej školy je tvorba EAP školy pre nové dvojročné certifikačné obdobie, v ktorom sa zameriavame na oblasť odpady. EAP je nástrojom na našej ceste k viditeľným zmenám na našej škole v tejto oblasti. Členovia Kolégia ZŠ navrhovali a schvaľovali, ktoré konkrétne aktivity zahrnie do plánu, také ktoré sú blízke záujmom detí a ktoré vedia s našou pomocou dosiahnuť.

     EAP školy nám regionálna koordinátorka po konzultácii 22. 01. 2015 schválila.

Kto by nám mohol z radov rodičov a detí s plnením aktivít pomôcť, obráťte sa na členov Kolégia Zelenej školy.

 

Enviromentálny akčný plán školy 2014/2015

Spracovala: Mgr. D. Moravcová