Úvodná stránka

Hodnotenie čistoty a poriadku tried

V mesiaci november sme hodnotili čistotu a poriadok v triedach. Sme radi, že takmer všetky  triedy k tejto aktivite pristupovali veľmi zodpovedne.

Trieda

Počet bodov

Umiestnenie

1.A

58

2.miesto

1.B

55

 

2.A

59

1.miesto

2.B

55

 

3.A

50

 

3.B

56

3.miesto

4.A

45

 

4.B

42

 

 

 

 

5.A

39

 

5.B

56

3.miesto

6.A

60

1.miesto

6.B

53

 

7.A

57

2.miesto

7.B

47

 

8.A

51

 

8.B

39

 

9.A

55

 

9.B

40

 

Kolégium Zelenej školy