skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Úvodná stránka

Hodnotenie čistoty a poriadku tried

V mesiaci november sme hodnotili čistotu a poriadok v triedach. Sme radi, že takmer všetky  triedy k tejto aktivite pristupovali veľmi zodpovedne.

Trieda

Počet bodov

Umiestnenie

1.A

58

2.miesto

1.B

55

 

2.A

59

1.miesto

2.B

55

 

3.A

50

 

3.B

56

3.miesto

4.A

45

 

4.B

42

 

 

 

 

5.A

39

 

5.B

56

3.miesto

6.A

60

1.miesto

6.B

53

 

7.A

57

2.miesto

7.B

47

 

8.A

51

 

8.B

39

 

9.A

55

 

9.B

40

 

Kolégium Zelenej školy