skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Beseda s podnikateľom

Jednou z tém predmetu občianska náuka je téma Podnik a podnikanie. Kto iný ako podnikateľ nám môže k danej téme povedať viac? Na vyučovaciu hodinu do deviatej triedy prijal pozvanie pán Michal Cyprich. Pán Michal podniká v oblasti stavebníctva niekoľko rokov, vybudoval vlastnú stavebnú firmu.  Žiakov oboznámil, ako taká firma funguje, ale i o výhodách a nevýhodách podnikania. Žiakov motivoval v rámci podnikania k čestnosti, poctivosti a apeloval na ľudskosť a pokoru. Ďakujem pánovi Cyprichovi za čas, cenné informácie a odovzdanie  skúseností našim mladým - niekedy v budúcnosti snáď tiež podnikateľom.

Spracovala: Mgr. Monika Strýčková