skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Testovania 9 – 2019 – 3. apríl 2019

Dňa 3. apríla 2019 sa uskutoční celoplošné testovanie žiakov 9.ročníka. Náhradné testovanie sa uskutoční 16.4. 2019 v Žiline. Testovanie bude prebiehať na 2. poschodí ZŠ pod dozorom administrátorov a externého dozoru. Aktuálne informácie o testovaní sú na www.statpedu.sk.

Otváranie a kontrola zásielok s testami: z M od 7.45 do 8.00 h, zo SJaL od 9.55 do 10.15 h.

Časový harmonogram Testovania 9 – 2019 – 3. apríl  2019

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút )  - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH z matematiky    

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom z matematiky

8.20 – 9.50 h (90 minút) – administrácia testu z matematiky

9.50 – 9.55 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

9.55 – 10.15 h (20 minút) – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10.15 – 10.25 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH zo SJL

10.25 – 10.35 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom zo SJL

10.35 – 11.45 h (70 minút) – administrácia testu zo SJL

11.45 – 11.50 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

11.50 – záver testovania       

Povolené pomôcky: pero, ktoré píše na modro a pri riešení úloh z matematiky rysovacie pomôcky a kalkulačku.

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, elektronické zariadenia, výpisky, študijné materiály, učebnice, a pod.

 

                                                            Ing. Antonínová M.

                                                                koordinátor