Prednes slovenskej povesti "Šaliansky Maťko"-okresné kolo

Dňa 28.1.2015 sa žiačka z našej ZŠ Vaneska Zvercová zo 4.A triedy
zúčastnila na okresnom kole v prednese slovenskej povesti "Šaliansky Maťko".
Hoci sa neumiestnila na prvých troch miestach, naša žiačka podala
výborný výkon a získala ďalšie skúsenosti v prednese.

Mgr. Vojtečková E.