skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Objavujeme čaro chémie- súťaž 2019

Pod týmto názvom sa skrýva celoslovenská chemická súťaž, ktorej cieľom je podpora prírodovedného vzdelávania.Našou úlohou bolo navrhnúť, popísať a pilotne overiť zaujímavý pokus s využitím dostupných chemikálií alebo látok z bežného života. Rozhodli sme sa testovať kyseliny a hydroxidy pomocou rôznych prírodných indikátorov. Pokus zrealizovali žiačky 9.A I.Šidlíková a T.Kullová. Vyhodnotenie prebehlo 1.februára 2019 na 7. národnej konferencii učiteľov chémie v Ružomberku, pričom sme získali vo svojej kategórii 3.miesto. Tešíme sa na ďalší ročník tejto zaujímavej súťaže.

Mgr. M. Kullová