skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Strieborné pásmo v projekte Hovorme o jedle

Celoslovenskú súťaž Hovorme o jedle organizovala už po siedmy raz Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Do súťaže bolo prihlásených 268 škôl z celého Slovenska, pričom naša škola získala strieborné pásmo. Počas Týždňa zdravej výživy žiaci so svojimi učiteľmi zrealizovali množstvo aktivít na vyhlásené denné témy o potravinách. Zapojili sme sa aj výtvarnými prácami do súťaže Chutné maľovanie. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčas ti zdrav ého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

 Mgr. M.Kullová