Technická olympiáda - krajské kolo

12.2.2015 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády na strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku. Našu školu reprezentovali žiaci 9.A triedy – Dominik Rokyčák a Dávid Babulják. Chlapci sa umiestnili na 1. mieste.

Mgr. Michaliková