Motto školy

„Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života pripraviť.“                    

Ľudovít Štúr