skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Didaktické hry

V piatok 11.10.2019 sme  v rámci Didaktických hier v prírode navštívili požiarnu zbrojnicu. Dobrovoľní hasiči si pre nás pripravili prednášku zameranú na ochranu človeka, lesov a majetku pred požiarmi. Prednáška bola spojená aj s ukážkami poskytnutia prvej pomoci, uhasenia požiaru, predvedením zásahového oblečenia, dýchacieho prístroja, ktoré u detí vyvolali veľký záujem. Deti boli za svoju aktivitu  a disciplínu odmenené sladkým darčekom.

Ďakujeme dobrovoľným hasičom za pomoc, spoluprácu aj sladkú odmenu.

 

Vyučujúce 1. – 4.ročníka