Vízia školy

V našej škole je úspešný každý žiak i učiteľ, lebo žiaci, učitelia i rodičia ťahajú za jeden povraz.