skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Oznam

Vážení rodičia terajších prvákov až ôsmakov!

Od stredy  20.05. 2020 do štvrtku 27.05.2020 je prostredníctvom aplikácie Edupage spustené online záväzné prihlasovanie na etickú alebo náboženskú výchovu na  školský rok 2020/2021.

V časti PRIHLÁSENIE  -  PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE si vyberáte iba jednu možnosť výberu predmetu pre Vaše dieťa na budúci školský rok.
Možnosti výberu: náboženská výchova (rímskokatolícka - gréckokatolícka - evanjelická - pravoslávna) alebo  etická výchova /stačí zaškrtnúť okienko a dať potvrdiť /. Ak máte viac žiakov na našej škole, musíte výber urobiť za každého žiaka osobitne.
Upozorňujeme, že po záväznom prihlásení žiaka nie je možné počas školského roka prestupovať z jedného zvoleného predmetu na iný z organizačných dôvodov.

V prípade problémov s prihlasovaním kontaktujte svojho triedneho učiteľa. Ďakujeme!