skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Beseda so sudkyňou Okresného súdu

Vo štvrtok 20.02.2020 žiaci ôsmeho ročníka besedovali  so sudkyňou Okresného súdu v Čadci pani Mgr. Lenkou Janíkovou o trestno -právnej zodpovednosti. Pani Janíková si pripravila niekoľko tém, ktoré sa najviac dotýkajú žiakov základných škôl, či dospievajúcej mládeže. Bola to najmä téma drog, záškoláctva, či krádeží. Verím, že beseda splnila svoj účel. Ďakujem p.Janíkovej i žiakom za spoluprácu.

 

Mgr. Monika Strýčková