skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Návšteva žiakov v materskej škôlke

Dňa 10.01.2020 žiaci 3.A triedy a žiaci z folklórneho krúžku, ktorý vedie pani riaditeľka Mgr. M. Pišteková navštívili materskú škôlku na Svrčinovci, aby potešili detí od  tých najmenších po najstarších predškolákov, ktorí sa onedlho stanú našimi žiakmi základnej školy. Žiaci z folklórneho krúžku deťom zaspievali a dodatočne popriali všetko dobré do Nového roka. Spríjemnili nám chvíle aj hrou na heligónku, na ktorú hrala V. Zvercová a M. Zverec. Potom sa deťom predstavili žiaci tretieho ročníka, ktorí im zahrali divadelnú scénku – „Zvuk srdca“. Pri tejto peknej príležitosti sme chceli aj motivovať budúcich predškolákov, aby sa do školy tešili, že ich čakajú rôzne krúžky, ale aj že sa naučia veľa nových vecí, ku ktorým patrí aj čítanie, čitateľská gramotnosť. Z tohto dôvodu žiaci tretieho ročníka deťom čítali rozprávku, pekne nahlas, zrozumiteľne, aby mladšie deti vedeli odpovedať na otázky týkajúce sa prečítaného. Na záver sme si urobili spätnú väzbu o aktivitách, ako sa deťom a žiakom páčilo, ako boli šikovní, aktívni, či dávali pozor.

Deti si chvíle spríjemnili občerstvením, za ktoré veľmi pekne ďakujeme rodičom, že sa podieľali pri jeho príprave. Žiaci doniesli rôzne koláčiky a škôlkári si pripravili ovocné misy. Ďakujeme nielen žiakom ale aj rodičom, že nám pomáhajú pri realizácií rôznych školských aktivít.

                                                                                                          Mgr. M. Pišteková, Mgr. J. Šromovská