skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Stretnutie našich šiestakov s pánom Veličkom

Žiaci 6.ročníka sa 4.12. 2019 v galérii v Čadci stretli s PaeDr. Jaroslavom Veličkom, kde si pozreli jeho výstavu fotografií. Pán Velička im porozprával ako vznikali jeho fotografie a aké zážitky sú s nimi spojené. Spoznali ho ako človeka pracovitého, vnímavého a optimistického. Z jeho rozprávania bolo cítiť lásku k prírode, k rodným Kysuciam a k tradičným hodnotám. Nabádal žiakov, aby si svoj voľný čas vážili a zmysluplne ho prežívali.

Mgr.M.Kullová