skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Ako zachovať pamäť

Pri príležitosti dňa vojnových veteránov 20. novembra Obecný úrad a žiaci 9.ročníkov ZŠ vo Svrčinovci pripravili pre spolužiakov, pozostalých po vojnových veteránoch a obyvateľov obce literárnu akadémiu, na ktorej slovom a hudbou prezentovali veteránov 2.svetovej vojny.

Úctu vzdali :

Antonovi Ciprichovi – veliteľovi 4.partizánskej brigády

Františkovi Cyprichovi – stíhaciemu letcovi v SNP

Ignácovi Jurištovi – vojakovi 1.čsaz v ZSSR

Alojzovi Krulikovskému –  bieloruskému partizánovi

Imrichovi Pajonkovi - vojakovi Slovenskej armády na východnom fronte

Matúšovi Babulákovi mladšiemu a staršiemu, vojakom 1.čs.divízie, ktorí padli v boji proti fašizmu vo Francúzsku .

Spomienku venovali i tým bojovníkom, o ktorých sa nevie, nepíše, ale aj ilegálnym pracovníkom, povstaleckým vojakom a partizánom bojujúcim v SNP.

 

Literárna akadémia sa uskutočnila pod patronátom starostky obce pani Mgr. Renáty Majchrákovej. Aktérmi boli žiaci 9. ročníkov pod vedení učiteľky pani Mgr. Moniky Strýčkovej.

Akadémiu žiaci začali minútou ticha venovanú účastníkom odboja. V hudobnom doprovode klaviristky Agáty Bednárovej zarecitovala Vanesa Zvercová Krvavé sonety od P. O. Hviezdoslava.

Účastníci akadémie pozorne a zo vďakou prijali ich vystúpenie. Vyjadrili však požiadavku, aby sa pamätalo i na zabudnutých, či menej významných účastníkov odboja a vrátila sa im ich česť a úcta.

K prítomným sa prihovoril Vladimír Jurišta, syn Ignáca Jurištu a podpredseda ÚR SZPB Juraj Drotár, ktorí zvýraznili hrdinstvo veteránov, hodnotu života a život v mieri.

Záver akadémie ukončili žiaci vyznaním, čo pre nich mier znamená a prezentáciu ukončili slovami: „ Hrdinovia nie sú a nebudú zabudnutí.“

 

Text: Monika Strýčková a JD

Foto : Janka Jurgová