skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Olympijský deň v ZŠ

Medzinárodný deň detí sa tento rok niesol v športovom duchu. Dňa 13.júna 2019 sa v Základnej škole konal Olympijský deň. Mladší žiaci absolvovali skákanie vo vreci, slalom, hod na cieľ, beh cez prekážky a beh na 30 a 60 m. Starší žiaci si zmerali sily vo futbale a florbale. Ďalej si mohli žiaci vyskúšať streľbu zo vzduchovky, kuželky a hod na cieľ. Touto cestou ďakujeme pani Janke Hollej za zabezpečenie pitného režimu pre deti a pánovi Majchrákovi za organizovanie streľby zo vzduchovky. Poďakovanie patrí aj Olympijskému výboru Kysúc za poskytnutie cien.

Mgr.M.Kullová