Súťaž v skladaní rubikovej kocky

06.06.2019 sa niektorí naši žiaci poriadne zapotili. Čakala ich neľahká úloha, zložiť rubikovú kocku. Spomedzi viacerých  účastníkov sa podarilo kocku zložiť iba dvom žiakom. Prvé miesto získal Sebastián Kupka zo 7.A, ktorý kocku poskladal za 1 minútu a päť sekúnd. Víťazovi blahoželáme. Druhé miesto získal Viktor Kulla z 5.B. Myslím, že aj jeho 1minúta a 40sekúnd je obdivuhodný čas . Deti, ktoré nedosiahli úspech sa určite motivovali peknými výkonmi a verím, že začnú trénovať, aby aj oni raz získali víťazstvo a prekonali terajší rekord.     

                                     

Mgr. Monika Strýčková