skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

OZ pre krajšie Kysuce

Dňa 05.06.2019 navštívili našu školu zakladajúci členovia OZ Pre krajšie Kysuce bratia Marcel a Ondrej Hlaváčovci zo Svrčinovca, bývalí žiaci našej školy. Deťom predstavili svoje projekty, na ktorých môžu spolu s nimi participovať formou hlasovania. Rozprávali o dôležitosti ochrany životného prostredia a tiež o možnosti osobného zaangažovania sa pri čistení prírody, vyhľadávania čiernych skládok... 

Mgr. M.Strýčková