skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Rozprávková škola v prírode Tramptária, hotel Baník

Školu v prírode sme uskutočnili s triedami štvrtých ročníkov v dňoch 13.05. - 17.05. 2019 v Nitrianskom Rudne. Hotel Baník leží v krásnej prírode pri vodnej nádrži, obklopený zelenými lúkami . Ubytovanie bolo hotelového typu. Svojimi priestormi umožňovalo plne realizovať pripravené aktivity rôzneho typu.

Počas pobytu sme využívali spoločenskú miestnosť, v ktorej sme  uskutočňovali vyučovanie a zábavné aktivity. Využívali sme aj vonkajšie priestory hotela, kde sa konali ranné rozcvičky a športové aktivity.

 

V jednotlivých disciplínach boli žiaci odmeňovaní pridelenými bodmi, tramptármi. Počas jedného popoludnia sme navštívili aj ZOO v Bojniciach.

Dobrodružným a zároveň náučným výletom bolo  spoznávanie gazdovských dvorov v neďalekej dedinke Máčov spojený s prehliadkou remeselníckych domov z minulosti (pekárstvo, kováčstvo, hospodárstvo...),s prednáškou a ukážkami pomôcok potrebných pri práci pekára, kováča,.... .

K spestreniu programu prispeli každý deň animátori, ktorí si pripravili rôzne aktivity. Pestré a nezabudnuteľné zážitky aj napriek nepriaznivému počasiu budú  dlho doznievať v našich spomienkach.

Mgr. E. Behúňová

Mgr. A. Kullová

Mgr. V. Belešová