skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Exkurzia Košariská

7.5 2019 žiaci ôsmych ročníkov navštívili rodný dom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Žiaci  si vypočuli zaujímavú prednášku o živote tohto nášho velikána. Mali sme možnosť vidieť  viaceré zaujímavé autentické exponáty, ktoré si Štefánik priniesol z ciest po svete. Z rodného domu sme sa presunuli k mohyle do Brezovej pod Bradlom. Žiaci mohli obdivovať  monumentálne dielo architekta Samuela Jurkoviča. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na zrúcanine hradu Beckov  ktorý našich žiakov vždy očarí. Verím, že exkurzia splnila svoj účel a naši žiaci tak môžu byť hrdí nielen na našu históru, ale aj osobnoť, ktorá stála pri zrode našej prvej Československej republiky. Týmto momentom sme si pripomenuli sto rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika, ktorý získal v tomto roku ocenenie najlepšieho Slováka. Na záver chcem poďakovať rodičom, že nás v týchto aktivitách podporujú.                                   

Mgr. Monika Strýčková