skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Príkaz riaditeľky školy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v areáli Základnej školy, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec

Týmto príkazom nariaďujem  zvýšiť pozornosť všetkých osôb pri  prechode cez vstupnú bránu do areálu Základnej školy, Svrčinovec 336, 023 12 z dôvodu rekonštrukcie a opravy oplotenia areálu školy. Zvýšenie pozornosti platí do ukončenia prác na oploteníNariadenie je vydané v zmysle §6 písm. l) zákona 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.