skola_titulka_orezana dscn4997 dscn4982 dscn4984 dscn4991 dscn4993 dscn4995 dscn4996 dscn4998 dscn4999 dscn4980 dscn2987_small dscn2988_small

Svetový deň vody 2019

    Právo na prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia. Význam Svetového dňa vody spočíva aj v tom, že v súčasnosti žije na svete 2,1 miliardy ľudí v domácnostiach bez zdravotne bezpečnej pitnej vody a približne 4 miliardy ľudí pociťuje vážny nedostatok vody aspoň počas 1 mesiaca v roku.

     Zábavu a súťaže majú deti veľmi rady. Rôznymi aktivitami si pripomenuli tento významný deň, ktorý pripadol na piatok 22. 03. (pili vodu z pohára slamkou, fúkali čo najväčšie bubliny z bubli fuku, maľovali mokrou špongiou na tabuľu, bežali v rámci telesnej a športovej výchovy s umelými fľašami naplnenými vodou, robili drepy s plnými fľašami, hrali kolky ...).

 

     Deti  sa počas „vodného dňa“  nielen zabávali, ale diskutovali i o význame vody pre človeka, o obsahu vody v potravinách, o znečisťovaní vody, o jej spotrebe a šetrení. Vyučovanie bolo pre deti zážitkové a poučné.

 

Spracovala: Mgr. Dana Moravcová